História

ROK 2022:
11.2.  vystúpenie v rámci návštevy preméra E.Hegera na ZŠ s MŠ R.Dilonga Trstená

  1.4.  Kvapky lásky (sv. omša a sv. ruženec v rámci adorácie) Trstená

  1.4. Krížová cesta ZŠ s MŠ Trstená

   9.5. Rekolekcie Ústie

 13.5. Výročie Fatim. zjavenia-ruženec Trstená

25.5. Absolventský koncert ZUŠ Trstená

29.5. Deň rodiny (CVČ, mestoTrstená)

3.6.Dilongova Trstená

4.6. Turíčna Vigília (Trstená)

8.6. Výchovný koncert ZUŠ Trstená

12.6. 2022 I. sv. prijím. Trstená

30.6. Akadémia k 65. výr. ZUŠ Trstená

16.7. Škapuliarsky odpust, ruženec farský kostol Trstená

17.7. vystúpenie v rámci Škap. odpustu námestie Trstená

4.9. púť rodín KRIVÁ

8.10. návšteva muzikálu "Jozefov zázračný plášť" DAB Nitra

9.10.  Birmovka Trstená

26.10. 30.-te výročie CZŠ R. Dilonga v Tsrtenej

13.11. 30.-te výročie zboru Mária, sv. omša a slávnostný koncert

 

 
ROK 2021:
8.10. Dilongova Trstená
6.9. rekolekcie Ústie/priehradou
5.9. púť rodín KRIVÁ
2.9. Veni Sancte, CZŠ Trstená
18.7. Škapuliarsky odpust - koncert Trstená
29.6. koncert ZUŠ Trstená
 
ROK 2020:
28.2. Eucharistická poklona, spevy Taizé Trstená
11.1. koncert Okoličné
6.1. Benefičný koncert Trstená
ROK 2019:
29.12.vianočný koncert Brezovica (starší speváci)
25.12. Jasličková akadémia Trstená 16:00
18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená 17:00
19.11. koncert ZUŠ (filmová hudba)  17:00
18.11. REKOLEKCIE Ústie 9:00 (žiaci CZŠ)
17.11. Dom kultúry Trstená, uvítanie detí do života 14:00  (4.roč.-7.roč.)
23.10. Dom kultúry Trstená 17:00 Jesenný koncert
14.7. Spievame Márii - festival Trstená
23.6.  koncert  "Pod ochranou Matky " 16:00 Trstená
30.6. slávnosť Štefanov (starší speváci)
7.6. Dilongova Trstená
12.5. Deň Matiek Štefanov - koncert  
12.4.  Deň tradícií Trstená
6.1. benefičný koncert Trstená
13.1. koncert Okoličné
ROK 2018:
30.12. vianočný koncert Brezovica
9.12. Mikulášska slávnosť Trstená
23.9. Púť rodín Krivá
17.6. záverečný koncert Trstená
1.6. Dilongova Trstená
30.5. 17:00 absoloventský koncert ZUŠ Trstená
1.4. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (Trstená)
28.3. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (2 vystúpenia pre žiakov okr. Tvrdošín a Námestovo)
7.1. benefičný koncert Trstená
ROK 2017:
29.12. vianočný koncert so zborom  CD Brezovica v Brezovici
25.12. "Za čias kráľa Herodesa" hudobno-tanečné pásmo Trstená
22.12. akadémia CZŠ RD. Trstená
19.11. oslava 25. výročie zboru Mária
10.9. púť rodín Krivá
23.7. sv. omša /TV LUX/  Námestovo - Verím Pane
17.7. festival Verím Pane - sv. omša Námestovo
15.7. festival Spievame Márii -sv. omša Trstená
.24.6. kontakt Zoo, Tatrapolis, koncert Okoličné
21.6. koncert + ZUŠ Jablonka, Jablonka
18.6. záverečný koncert Trstená
2.6. DIlongova Trstená
26.-28.5. duchovná obnova Slanica /starší/
Pašiové hry -  CZŠ Trstená
6.1. Trojkráľový benefičný koncert s DDO Trstená
ROK 2016:
25.12. Jasličková akadémia
21.10. Rádio Regina Dolný Kubín
7.10.koncert Rabča
11.9. Púť rodín Krivá
12.6. záverečný koncert Trstená
3.6. Dilongova Trstená
8.5. Deň Matiek - Dom kultúry Trstená
27.4. medzinárodný koncert družobných škôl v Jablonke /PL/
13.4. medzinárodný koncert ZUŠ Trstená
30.1. Gospelfest Ružomberok
 3.1. Benefičný koncert s DDO Trstená
ROK 2015:
25.12. Jasličková akadémia Trstená
21.12. Vianočná akadémia CZŠ R. Dilonga /3 vystúpenia/
16.12. Vianočný koncert ZUŠ
14.12. vianočné trhy- Dom kultúry /CVČ/-mladší speváci
 6.12. Mikulášsky koncert Štefanov
22.7. Verím Pane Námestovo
18.7. Spievame Márii Trstená
28.6. koncert "Vy ste soľ zeme" Trstená
7.6. program CVČ Trstená
ROK 2014:
29.12. vianočný koncert Liptovský Mikuláš
25.12. jasličková akadémia - farský kostok Trstená
20.-21.12. nahrávanie v SRozhlase a účinkovanie
                 v RTVS v programe Hodina deťom
18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená
17.12. vianočná akadémia ZŠ R.Dilonga, Trstená
16.7. Verím Pane Námestovo /sv. omša/
12.7. Spievame Márii Trstená
29.6. koncert Trstená "... pre Máriu"
15.6. Bambriáda Trstená
28.1. novoročný koncert ZUŠ
6.1. Benefičný koncert Trstená
odkaz na staršie akcie:
www.maria.estranky.sk/clanky/historia.html