História

ROK 2020:

28.2.. Eucharistická poklona, spevy Taizé Trstená

11.1. koncert Okoličné

6.1. Benefičný koncert Trstená

 

ROK 2019:

29.12.vianočný koncert Brezovica (starší speváci)

25.12. Jasličková akadémia Trstená 16:00

18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená 17:00

19.11. koncert ZUŠ (filmová hudba)  17:00

18.11. REKOLEKCIE Ústie 9:00 (žiaci CZŠ)

17.11. Dom kultúry Trstená, uvítanie detí do života 14:00  (4.roč.-7.roč.)

23.10. Dom kultúry Trstená 17:00 Jesenný koncert

14.7. Spievame Márii - festival Trstená

23.6.  koncert  "Pod ochranou Matky " 16:00 Trstená

30.6. slávnosť Štefanov (starší speváci)

7.6. Dilongova Trstená

12.5. Deň Matiek Štefanov - koncert  

12.4.  Deň tradícií Trstená

6.1. benefičný koncert Trstená

13.1. koncert Okoličné

 

ROK 2018:

30.12. vianočný koncert Brezovica

9.12. Mikulášska slávnosť Trstená

23.9. Púť rodín Krivá

17.6. záverečný koncert Trstená

1.6. Dilongova Trstená

30.5. 17:00 absoloventský koncert ZUŠ Trstená

1.4. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (Trstená)

28.3. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (2 vystúpenia pre žiakov okr. Tvrdošín a Námestovo)

7.1. benefičný koncert Trstená

 

ROK 2017:

29.12. vianočný koncert so zborom  CD Brezovica v Brezovici

25.12. "Za čias kráľa Herodesa" hudobno-tanečné pásmo Trstená

22.12. akadémia CZŠ RD. Trstená

19.11. oslava 25. výročie zboru Mária

10.9. púť rodín Krivá

23.7. sv. omša /TV LUX/  Námestovo - Verím Pane

17.7. festival Verím Pane - sv. omša Námestovo

15.7. festival Spievame Márii -sv. omša Trstená

.24.6. kontakt Zoo, Tatrapolis, koncert Okoličné

21.6. koncert + ZUŠ Jablonka, Jablonka

18.6. záverečný koncert Trstená

2.6. DIlongova Trstená

26.-28.5. duchovná obnova Slanica /starší/

Pašiové hry -  CZŠ Trstená

6.1. Trojkráľový benefičný koncert s DDO Trstená

 

ROK 2016:

 

25.12. Jasličková akadémia

21.10. Rádio Regina Dolný Kubín

7.10.koncert Rabča

11.9. Púť rodín Krivá

12.6. záverečný koncert Trstená

3.6. Dilongova Trstená

8.5. Deň Matiek - Dom kultúry Trstená

27.4. medzinárodný koncert družobných škôl v Jablonke /PL/

13.4. medzinárodný koncert ZUŠ Trstená

30.1. Gospelfest Ružomberok

 3.1. Benefičný koncert s DDO Trstená

 

ROK 2015:

25.12. Jasličková akadémia Trstená

21.12. Vianočná akadémia CZŠ R. Dilonga /3 vystúpenia/

16.12. Vianočný koncert ZUŠ

14.12. vianočné trhy- Dom kultúry /CVČ/-mladší speváci

 6.12. Mikulášsky koncert Štefanov

22.7. Verím Pane Námestovo

18.7. Spievame Márii Trstená

28.6. koncert "Vy ste soľ zeme" Trstená

7.6. program CVČ Trstená

ROK 2014:

29.12. vianočný koncert Liptovský Mikuláš

25.12. jasličková akadémia - farský kostok Trstená

20.-21.12. nahrávanie v SRozhlase a účinkovanie

                 v RTVS v programe Hodina deťom

18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená

17.12. vianočná akadémia ZŠ R.Dilonga, Trstená

16.7. Verím Pane Námestovo /sv. omša/

12.7. Spievame Márii Trstená

29.6. koncert Trstená "... pre Máriu"

15.6. Bambriáda Trstená

28.1. novoročný koncert ZUŠ

6.1. Benefičný koncert Trstená

odkaz na staršie akcie:

www.maria.estranky.sk/clanky/historia.html