História

 
ROK 2021:
8.10. Dilongova Trstená
6.9. rekolekcie Ústie/priehradou
5.9. púť rodín KRIVÁ
2.9. Veni Sancte, CZŠ Trstená
18.7. Škapuliarsky odpust - koncert Trstená
29.6. koncert ZUŠ Trstená
 
ROK 2020:
28.2. Eucharistická poklona, spevy Taizé Trstená
11.1. koncert Okoličné
6.1. Benefičný koncert Trstená
ROK 2019:
29.12.vianočný koncert Brezovica (starší speváci)
25.12. Jasličková akadémia Trstená 16:00
18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená 17:00
19.11. koncert ZUŠ (filmová hudba)  17:00
18.11. REKOLEKCIE Ústie 9:00 (žiaci CZŠ)
17.11. Dom kultúry Trstená, uvítanie detí do života 14:00  (4.roč.-7.roč.)
23.10. Dom kultúry Trstená 17:00 Jesenný koncert
14.7. Spievame Márii - festival Trstená
23.6.  koncert  "Pod ochranou Matky " 16:00 Trstená
30.6. slávnosť Štefanov (starší speváci)
7.6. Dilongova Trstená
12.5. Deň Matiek Štefanov - koncert  
12.4.  Deň tradícií Trstená
6.1. benefičný koncert Trstená
13.1. koncert Okoličné
ROK 2018:
30.12. vianočný koncert Brezovica
9.12. Mikulášska slávnosť Trstená
23.9. Púť rodín Krivá
17.6. záverečný koncert Trstená
1.6. Dilongova Trstená
30.5. 17:00 absoloventský koncert ZUŠ Trstená
1.4. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (Trstená)
28.3. Ukrižovanie Krista- hud.dram. pásmo s CZŠ R.Dilonga (2 vystúpenia pre žiakov okr. Tvrdošín a Námestovo)
7.1. benefičný koncert Trstená
ROK 2017:
29.12. vianočný koncert so zborom  CD Brezovica v Brezovici
25.12. "Za čias kráľa Herodesa" hudobno-tanečné pásmo Trstená
22.12. akadémia CZŠ RD. Trstená
19.11. oslava 25. výročie zboru Mária
10.9. púť rodín Krivá
23.7. sv. omša /TV LUX/  Námestovo - Verím Pane
17.7. festival Verím Pane - sv. omša Námestovo
15.7. festival Spievame Márii -sv. omša Trstená
.24.6. kontakt Zoo, Tatrapolis, koncert Okoličné
21.6. koncert + ZUŠ Jablonka, Jablonka
18.6. záverečný koncert Trstená
2.6. DIlongova Trstená
26.-28.5. duchovná obnova Slanica /starší/
Pašiové hry -  CZŠ Trstená
6.1. Trojkráľový benefičný koncert s DDO Trstená
ROK 2016:
25.12. Jasličková akadémia
21.10. Rádio Regina Dolný Kubín
7.10.koncert Rabča
11.9. Púť rodín Krivá
12.6. záverečný koncert Trstená
3.6. Dilongova Trstená
8.5. Deň Matiek - Dom kultúry Trstená
27.4. medzinárodný koncert družobných škôl v Jablonke /PL/
13.4. medzinárodný koncert ZUŠ Trstená
30.1. Gospelfest Ružomberok
 3.1. Benefičný koncert s DDO Trstená
ROK 2015:
25.12. Jasličková akadémia Trstená
21.12. Vianočná akadémia CZŠ R. Dilonga /3 vystúpenia/
16.12. Vianočný koncert ZUŠ
14.12. vianočné trhy- Dom kultúry /CVČ/-mladší speváci
 6.12. Mikulášsky koncert Štefanov
22.7. Verím Pane Námestovo
18.7. Spievame Márii Trstená
28.6. koncert "Vy ste soľ zeme" Trstená
7.6. program CVČ Trstená
ROK 2014:
29.12. vianočný koncert Liptovský Mikuláš
25.12. jasličková akadémia - farský kostok Trstená
20.-21.12. nahrávanie v SRozhlase a účinkovanie
                 v RTVS v programe Hodina deťom
18.12. vianočný koncert ZUŠ Trstená
17.12. vianočná akadémia ZŠ R.Dilonga, Trstená
16.7. Verím Pane Námestovo /sv. omša/
12.7. Spievame Márii Trstená
29.6. koncert Trstená "... pre Máriu"
15.6. Bambriáda Trstená
28.1. novoročný koncert ZUŠ
6.1. Benefičný koncert Trstená
odkaz na staršie akcie:
www.maria.estranky.sk/clanky/historia.html