Pašiové hry:

27.3. utorok generálka o 8.30 CZŠ
28.3. streda  prve o 8.30 CZŠ

1. aprila pre verejnosť o 16.00

 

7.4.svadba Brezovica /M.Pakosová/

28.4.2018  14:00 svadba /M.Mačorová/

 

5.5. 2018  svadba Z.Šurinová 14:00

                 svadba M .Horňáková 15:00

 

sviatosť birmovania bude vysluhovaná 20. mája, 1. sv. prijímanie bude 27. mája.

 

 

16.6. 2018 svadba L.Fallová

7.7. svadba /Tomčíková/ 14:00

25.8. svadba /P.Trstenská/ 15:00

29.9. svadba (M. Ďobeková)

6.10. svadba (Surovčíková) 15:00

 

 

28.9.2019  15:00 (Dulka,Bednárová)