Aktuálne

25.12. jasličková akadémia s pobožnosťou

6.1. Trojkráľový benefičný koncert

17.6. 2023 16:00 (N. Lonekova, L. Vargic)

6.5.2023 (P. Loneková obrad)

 

24.6.2023 (D. Medvecká)

 

23.9.2023 (svadba Poláčiková)