22.9. svadba /L.Šoltýsová/ 15:00

23.9. Púť rodín v Krivej

29.9. svadba (M. Ďobeková) Vitanová 15:00

         svadba (I.Barnasová) 15:00

6.10. svadba (G. Pániková) 14:00

         svadba (Surovčíková) 15:00

         svadba (Fukasová) 16:00

20.10. svadba (M.Šuráňová)

           svadba (Drgáň): obrad

24.11. svadba Ľ Dafčík

 

28.9.2019  15:00 (Dulka,Bednárová)