PIESNE NA DETSKÚ SV OMŠU

Detské sv. omše budú tento šk. rok bývať v piatok 18:15 vo farskom kostole

V PIATOK 2.12. budeme spievať piesne č.:

110, 172, 176, 162,104

Spevník nájdete TU