Nácviky v šk. roku 2017/2018

Každú nedeľu pred detskou sv. omšou je nácvik na fare o 10:00.

Mladší speváci - každý štvrtok /v školské dni/ 13:30-14:30 na fare

Starší speváci: piaty - ôsmy ročník : pondelok 14:00 na fare

                          deviataci a SŠ: sobota 14:00 (15:00)

                          spoločný nácvik každý piatok pred sv. omšou 17:00

Hudobníci: pondelok 15:00

Flauty- mladší: utorok 13:15 - 14:30