Nácviky

PONDELOK:
UTOROK: 14:15-15:00 starší speváci
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK: 13:00-13:45 mladší speváci, MŠ
                 + 17:30 pred detskou sv. omšou
SOBOTA: 15:00-16:00 starší speváci
NEDEĽA: 10:30 rodinné sv. omše