5. december: 2.adventná nedeľa

Dnes sa v rodine zahrajte spoločenskú hru.
Naplňte svoje srdcia radosťou (:
Spomeňte si na nejakú pieseň o radosti
a spoločne si ju zazspievajte.