Adventné AKTIVITY

- na nácviku si deti vypracovali pracovný list

3.adventný týždeň

Čítanie nedeľného evanjelia: Evanjelium podľa Lukáša (Lk 3, 10 – 18)

V evanjeliu Ján Krstiteľ odporúča, čo majú ľudia robiť, ak chcú prísť do neba.

S deťmi sa môžeme porozprávať, aké dobré skutky môžu robiť,

môžeme si dať aj predsavzatie na tento týždeň.

(Na nácviku sa datí opýtame,aké dobré skutky sa im darilo robiť. (: )