OSLAVA 25. výročia zboru Mária

nedeľu 19. novembra sa uskutoční oslava 25. výročia zboru Mária.

Začneme ďakovnou sv. omšou o 10:30 (detská), o 16:00 bude v Dome kultúry

slávnostný program a spoločné posedenie spojené s občerstvením.

Už teraz Vás srdečne pozývame + prosíme o propagáciu hlavne medzi bývalými spevákmi.

 (Podrobnejšie informácie budeme priebežne dopĺňať.)

Udalosť nájdete aj na FB : www.facebook.com/events/1679037685453811/?acontext=%7B%22source%22%3A4%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22group%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=4&action_history=[%7B%22surface%22%3A%22group%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A[]%7D]&has_source=1&fref=gs&dti=115038778525370&hc_location=group