Nácviky

Mladší speváci - nácvik každý utorok a štvrtok: 13:00 v kaplnke CZŠ

                                                            alebo 14:00 na fare /vzadu/

Každú nedeľu pred detskou sv. omšou je nácvik na fare o 10:00.

 

Starší speváci: každý piatok 17:00 + hlasy:

                           pondelok a streda 17:00

HUDOBNÍCI: podľa dohody