v piatok 20.10. nácvik 17:00 +sv. omša

v sobotu 21.10 bude nácvik o 14:00

 

28.10. svadba /Romana Gloviaková/ 15:00

 

19.11. oslava 25.-výročie zboru Mária (:

6.1. svadba /K.Halimovičová/ 15:00

10.2.15:00 /kostolík,obrad Michalcová/

7.4.svadba Brezovica

5.5. 2018 svadba M. Gareková

5.5. 2018  svadba M .Horňáková 15:00

16.6. 2018 svadba L.Fallová